فرانسه دستور انتقام از آمریکا، انگلیس و استرالیا را صادر کرد

فرانسه دستور انتقام از آمریکا، انگلیس و استرالیا را صادر کرد
با ادامه جنجال بر سر معاهده امنیتی- نظامی جدید میان استرالیا، انگلیس و آمریکا موسوم به «آکوس»، پاریس دستور انتقام از واشنگتن، لندن و کانبرا را صادر کرد.
منبع خبر : mehrnews.com