پرداخت تمامی مطالبات شرکت‌های تولیدکننده واکسن تا پایان مرداد

پرداخت تمامی مطالبات شرکت‌های تولیدکننده واکسن تا پایان مرداد
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: دولت موظف است پول تمام واکسن‌هایی که در گذشته با درخواست وزارت بهداشت تولید شده را پرداخت کند، اما اگر شرکتی بدون عقد قرارداد واکسن تولید کرده باشد دولت تعهدی برای پرداخت ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir