رويكرد وزارت كشاورزي براي ارتقاء بهره وری آب و امنيت غذايي

رويكرد وزارت كشاورزي براي ارتقاء بهره وری آب و امنيت غذايي
سرپرست معاونت آب و خاک گفت: ارتقاء بهره وری آب در بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور دو رویکرد اصلی برنامه‌های راهبردی معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی است.
منبع خبر : iribnews.ir