واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز

واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز
سخنگوی گمرک گفت: در ۱۵ ماه اخیر بیش از حد مجاز موز ثبت سفارش شده است.
منبع خبر : mehrnews.com