شناسایی ۹ گونه پرنده جدید در خراسان‌جنوبی

شناسایی ۹ گونه پرنده جدید در خراسان‌جنوبی
رئیس هیئت مدیره موسسه کاوشگران حیات وحش پارت گفت: ۹ گونه پرنده جدید در خراسان‌جنوبی ثبت شد که گامی در راستای معرفی حیات وحش استان است.
منبع خبر : yjc.news