آبرسانی به روستا‌ها به کمک یک خیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۵)

آبرسانی به روستا‌ها به کمک یک خیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۵)
آبرسانی به به بیش از هزار و ۷۰۰ روستا به همت و کمک یک نیکوکار. فقط در استان خراسان رضوی، با همکاری گروهی جهادی و این نیکوکا، مشکل آب کشاورزی و آشامیدنی ۲۴۹ روستا حل شد. در این باره همکارم خانم سیدی از خراسان رضوی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم ...
منبع خبر : iribnews.ir