عربستان به‌دنبال سامانه دفاعی جدید است

عربستان به‌دنبال سامانه دفاعی جدید است
ناکارآمدی سامانه‌های دفاع هوایی عربستان مقامات نظامی این کشور را بر آن داشت تا به‌دنبال جایگزینی مناسب برای این سامانه‌ها باشند.
منبع خبر : yjc.ir