استقرار بمب افکن‌های روسیه در مرز بلاروس با لهستان

استقرار بمب افکن‌های روسیه در مرز بلاروس با لهستان
در پی درخواست بلاروس از روسیه درباره مشکل پناهندگان با لهستان، روسیه بمب افکن های راهبردی خود را در مرز بلاروس با لهستان مستقر می کند.
منبع خبر : iribnews.ir