استقرار جوی پایدار تا سه روز آینده در استان

استقرار جوی پایدار تا سه روز آینده در استان
به پیش بینی هواشناسی استان تا سه روز آینده جوی پایدار در استان استقرار خواهد داشت.
منبع خبر : iribnews.ir