جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور

جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور
مدیر فرهنگی دانشگاه فرهنگیان خوزستان از انتشار فراخوان بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir