توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند

توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند
­مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس در خصوص مشکل پیش آمده برای مسافران پرواز شماره ۳۰۵۵ زاگرس به مقصد تاشکند توضیحاتی ارائه کرد.
منبع خبر : iribnews.ir