دستگیری تبعه آمریکایی در فرودگاه بیروت به اتهام جاسوسی

دستگیری تبعه آمریکایی در فرودگاه بیروت به اتهام جاسوسی
سازمان امنیت عمومی لبنان از دستگیری یک تبعه لبنانی- آمریکایی به اتهام تروریسم و جاسوسی برای رژیم صهیونیستی خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com