مذاکرات بریکس در مورد ارز ذخیره

مذاکرات بریکس در مورد ارز ذخیره
وزارت خارجه روسیه گفت کشور‌های بریکس در حال کار بر روی ایجاد یک ارز ذخیره جدید برای تأمین بهتر منافع اقتصادی خود هستند.
منبع خبر : yjc.news