پیشنهاد ایران برای تاسیس صندوق ضمانت صادرات

پیشنهاد ایران برای تاسیس صندوق ضمانت صادرات
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس جمهوری سوریه پیشنهاد ایران را برای تاسیس صندوق ضمانت صادرات جهت رفع نگرانی شرکت‌های خارجی ارائه کرد.
منبع خبر : iribnews.ir