برگزاری سومین جلسه دادگاه شهردار لواسان با ۵۱ متهم

برگزاری سومین جلسه دادگاه شهردار لواسان با ۵۱ متهم
نماینده دادستان گفت: دستگاه قضا، دست هر مسئول فاسد و ویژه خوار را قطع خواهد کرد. این پرونده از شهردار سابق و اعضای شورای شهر لواسان تا کارچاق کن‌ها و پیمانکاران جزو متهمان آن هستند. قریب به اتفاق متهمان و وکلای این پرونده امروز اتهامات وارده مبنی بر دریافت رشوه و ایجاد شبکه ارتشاء را نپذیرفتند
منبع خبر : iribnews.ir