بازبینی دوربین‌های مداربسته مسیر تردد حادثه پلیس امنیت اخلاقی

بازبینی دوربین‌های مداربسته مسیر تردد حادثه پلیس امنیت اخلاقی
میراحمدی معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: از کلیه دستگاه های مستقیم و غیر مستقیم دخیل در پرونده مرحومه امینی درخواست اسناد مدارک و فیلم کردیم.
منبع خبر : mehrnews.com