شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوء جریانات را دارند

شناسایی دستگاه‌هایی که بیشترین سوء جریانات را دارند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر بر روی عملکرد و وظایف این دستگاه‌ها تمرکز شود ۵۵ درصد از مفاسد اداری رفع می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir