برگزاري رزمایش ایران، چین و روسیه ؛ فردا

برگزاري رزمایش ایران، چین و روسیه ؛ فردا
سومین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 از فردا با حضور ناوشکن های روسی و چینی تحت فرماندهی نیروی دریایی ایران در اقیانوس هند آغاز می شود.
منبع خبر : iribnews.ir