برگزاری جشنواره بومی و محلی در منطقه عشایری میانکوه شرقی لرستان

برگزاری جشنواره بومی و محلی در منطقه عشایری میانکوه شرقی لرستان
با هدف احیاء فرهنگ و بازی های محلی، جشنواره بومی و محلی در منطقه عشایری میانکوه شرقی لرستان برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir