پاکستان: محکومیت حمله تروریستی در قندوز افغانستان

پاکستان: محکومیت حمله تروریستی در قندوز افغانستان
وزارت خارجه پاکستان انفجار تروریستی روز جمعه در مساجد سیدآباد استان قندوز افغانستان را محکوم کرد.
منبع خبر : iribnews.ir