بخشنامه ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی لغو شد

بخشنامه ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی لغو شد
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با پیگیری مجلس، بخشنامه ممنوعیت صادرات ۴ محصول کشاورزی لغو شد.
منبع خبر : iribnews.ir