برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در "شهر آفتاب"

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در
معاون ترافیک شهرداری تهران از مصوبه شورای ترافیک تهران مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب در مجموعه شهر آفتاب خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir