بزرگداشت پاتریس لومومبا نخست وزیر فقید کنگو در تهران

بزرگداشت پاتریس لومومبا نخست وزیر فقید کنگو در تهران
بیش از ۶۰ سال از مبارزات ضد استعماری پاتریس لومومبا می‌گذرد، مبارزاتی که از مرز‌های کنگو فراتر رفته و الهام بخش بسیاری از مبارزات در کشور‌های جهان بوده است.    
منبع خبر : iribnews.ir