بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۶)

بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۶)
صندوق توسعه ملی اعلام کرده است از مجموع ۱۴۵ میلیارد دلار دارایی اولیه‌ی این صندوق، در ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار را دولت‌ها برداشت کرده اند و حدود ۳۴ میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی پرداخت شده است. همچنین از ۲۳۳ طرح بهره برداری شده ۷ و یک دهم میلیارد دلار مطالبات معوق وجود داشته که از این میزان، اقساط ۱۱۵ طرح به مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار وصول شده است. گزارش خانم خانکیزاده ...
منبع خبر : iribnews.ir