معامله گندم ۳۸ هزار تومانی ایران، با قیمت ۸۰۰ هزار تومان در خارج کشور!

معامله گندم ۳۸ هزار تومانی ایران، با قیمت ۸۰۰ هزار تومان در خارج کشور!
مقایسه قیمت آرد و گندم در ایران و خارج از کشور به روایت "محمد قربانی" معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی:گندم ۳۸ هزار تومانی ایران، ۸۰۰ هزار تومان در خارج کشور معامله می‌شود
منبع خبر : iribnews.ir