ازدواج به روایت استاد قرائتی

ازدواج به روایت استاد قرائتی
موضوع کلاس که ازدواج باشد و استادش حاج آقا قرائتی، خستگی و کسالت در آن راه ندارد با شوخی، طنز و تمثیل تا مصداق‌هایی از زندگی روزمره.
منبع خبر : iribnews.ir